Dotacja 2015

Na rok 2015 nasz Klub nie otrzymał dotacji z Urzędu Miasta Bydgoszczy na szkolenie dzieci i młodzieży

Zarząd MKS SP 63