klubowe składki członkowskie

Rodziców chcących regulować składki członkowskie on-line, prosimy o dokonywanie przelewów na konto bankowe MKS: 19 8179 0009 0023 8285 2000 0030

z podaniem imienia i nazwiska zawodnika oraz klasy

za I semestr – do końca września

za II semestr – do końca lutego

(zgodnie z regulaminem sekcji pływania MKS SP 63 Bydgoszcz)

Dziękujemy bardzo rodzicom opłacającym regularnie składki klubowe.