INFORMACJE O KLUBIE (statut klubu, regulamin sekcji pływania)

I. DANE PODSTAWOWE

Pełna nazwa klubu:

MIĘDZYSZKOLNY  KLUB  SPORTOWY przy SP 63  W BYDGOSZCZY

REGON: 091153810   KRS: 22/185   NIP: 953-18-75-345

Nr konta bankowego: 19 8179 0009 0023 8285 2000 0030

Nr konta bankowego do składek klubowych: 82 8179 0009 0023 8285 2000 0060

Strona internetowa: www.mkssp63.pl

Przynależność do OZP: KUJAWSKO – POMORSKIEGO, PZP – nr licencji 00202

II.  DANE STATYSTYCZNE

Ilość szkolonych zawodników w kategorii:

 1. grupy naborowe – ok 60 zawodników
 2. dzieci 10-11 lat – ok. 50 zawodników
 3. młodzik 12-13 lat – ok. 40 zawodników
 4. Juniorzy młodsi 14-15 lat – ok. 20 zawodnikow

Dyscypliny pływackie uprawiane w klubie:

 1. pływanie: TAK
 2. piłka wodna: NIE
 3. pływanie synchroniczne; NIE
 4. skoki do wody: NIE

Czy w Klubie trenują:

 1. niepełnosprawni: NIE
 2. mastersi: NIE

Czy Klub posiada status Organizacji Pożytku Publicznego:  NIE

III. – STATUT KLUBU – STATUT-MKS 63

IV. REGULAMIN  SEKCJI  PŁYWANIA  MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO przy SP 63 w Bydgoszczy

1. Sekcja pływania wchodzi w skład Międzyszkolnego Klubu Sportowego działającego przy Szkole Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy.

2. Sekcja pływania działa zgodnie ze statutem klubu.

3. Działalność sekcji pływania oparta jest na funduszach pozyskanych z:

a)       comiesięcznych składek klubowych zawodników sekcji pływania,

b)       darowizn i zapisów,

c)       dofinansowania na szkolenie sportowe dzieci Urzędu Miasta Bydgoszczy

d)       inne wpłaty.

4. Zawodnicy zobowiązani są do uiszczania comiesięcznych składek klubowych z wyłączeniem opłaty za lipiec i sierpień. Wysokość składek od 1 września 2011 roku ustalona przez Zarząd Klubu wynosi: 40zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy/rok.

Wpłaty na klubowe konto bankowe:

82 8179 0009 0023 8285 2000 0060

z dopiskiem imienia i nazwiska zawodnika wraz z rocznikiem

5. Składki klubowe przeznaczone są na działalność bieżącą sekcji pływania (zgodnie ze

statutem klubu):

a)       składki członkowskie klubu do PZP i K-POZP,

b)      ewentualne (decyzją Zarządu Klubu) pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na zawody pływackie (przejazd, opłata

startowa, opłata klubowa),

c)       opłaty związane z rejestracją zawodników w K-POZP i PZP (karty rejestracji

zawodnika, licencje, znaczki licencyjne),

d)       zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji procesu treningowego

(między innymi płetwy, łapki, różnego rodzaju deski, sprzęt specjalistyczny).

e)       pozostałe wydatki związane z działalnością sekcji (w miarę możliwości

finansowych sekcji) w tym nagrody dla najlepszych zawodników, dofinansowanie zakupu sprzętu osobistego dla zawodników (dresy, koszulki, itp.)dofinansowanie wyjazdów zawodników na zawody rangi mistrzowskiej i inne.

Składka członkowska nie jest odpłatnością za zajęcia treningowe a wkładem własnym rodzica oraz zawodnika w rozwój Międzyszkolnego Klubu Sportowego, która w całości zostaje przeznaczona na cele statutowe klubu .

6. Warunkiem przyjęcia zawodnika do sekcji pływania jest:

a)       pozytywne przejście przez ucznia sportowych badań lekarskich

b)       pozytywne przejście naboru do klasy sportowej

c)       wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej

7. Prawa i obowiązki członków sekcji pływania są określone w statucie

Do szczegółowych praw i obowiązków członka sekcji pływania należy:

 1. bezpłatne wejście na pływalnię na czas treningu,
 2. opiekę trenerską,
 3. finansowanie opłat startowych (dotyczy zawodników z licencjami)
 4. dostęp do sprzętu sportowego podczas zajęć.
 5. posiadanie aktualnych badań lekarskich;
 6. stałe dążenie do podnoszenia swojego poziomu sportowego oraz ambitna walka o uzyskanie jak najlepszych rezultatów w zawodach sportowych;
 7. zachowanie godne sportowca;
 8. systematyczne i aktywne uczestnictwo w treningach, zawodach i zgrupowaniach sportowych;
 9. przestrzeganie regulaminów i przepisów sportowych oraz zasad fair play w
 10. rywalizacji sportowej;
 11. systematyczne i terminowe wnoszenie opłat za składki klubowe (miesięczne).

8. Zawodnik może być skreślony z listy członków klubu za nie przestrzeganie statutu,

regulaminów klubu lub norm współżycia społecznego a w szczególności za:

 1. brak aktualnych badań lekarskich;
 2. wysoką absencję zawodnika w treningach;
 3. nieuzasadniony brak udziału w imprezach sportowych;
 4. brak uiszczania ustalonych składek.

9. W przypadku skreślenia zawodnika z listy członków klubu, poinformowani zostaną Dyrektor i Z-ca Dyrektora ds. sportowych SP 63

10. Zawodników będących uczniami SP63 w Bydgoszczy obowiązuje: KODEKS ETYKI UCZNIA – SPORTOWCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 63 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W BYDGOSZCZY. Do pobrania poniżej:

kodeks etyki sportowca

Dodaj komentarz